Saya ingin mencari persekutuan. Kg saya selalu diserang setiap hari.

Persekutuan yang bagaimana anda mahu?
- Persekutuan yg boleh membantu jika diserang dan membimbing tentang Travian.

Apa...