Send Page to a Friend

Thread: Bug / Pemain tidak amanah dalam menjalankan tanggungjawab.

Your Message

Permainan akan tamat apabila Dunia Keajaiban mencapai tahap?