Setiap pengguna perlu:

1. Membaca peraturan forum bagi memastikan anda tidak melanggar peraturan forum. Kegagalan mematuhi peraturan forum boleh menyebabkan pengguna dilarang atau dikenakan hukuman.
2. Gunakan fungsi carian (search) sebelum membuka thread atau pos.
3. Buka thread atau topik baru jika forum tidak membincangkan topik yang mahu dikemukakan.
4. Memastikan topik yang mahu dikemukakan bersesuaian dengan tajuk forum
5. Mengemukakan topik/permasalahan dengan lengkap. Sila letakkan tajuk yang bersesuaian dengan topik/permasalahan anda.
6. Sila edit pos anda jika ada penambahan dan jangan pos berturut turut!!

AdaM
MY AdmiN