Nama Kampung:Kampung Max Fixter
Populasi: 145
Koordinat: (39)(-63)
Puak: Rom
Saya masih baru lagi.
saya boleh join persekutuan ini?
thank you..