Pelayan Travian 3.6 terbaru!

Disebabkan terdapat permintaan bagi pelayan T3.6, pelayan my5 akan bermula sebagai pelayan T3.6 pada 13 Februari 2012 pada jam 20:00.

Pra-pendaftaran boleh dibuat pada 10 Februari 2012.

Kami mengucapkan semoga bergembira!

Tulus Ikhlas
Pasukan Travian