Kepada pemain-pemain,

Kini terdapat kekangan bagi pembelian barang di Lelong. Harga maksimum bagi barang tertentu telah ditetapkan dan bidaan tidak lagi boleh dibuat apabila harga maksimum telah dicapai.

Tujuan kekangan ini adalah bagi mengelakkan pemindahan perak dibuat oleh pemain yang biasanya melibatkan akaun multi.

Pihak kami meminta maaf kepada semua pemain atas kesulitan ini kerana tujuan utama perubahan ini adalah bagi memastikan semua pemain bermain dalam suasana yang adil.

Tulus Ikhlas
Travian team