Pelayan My2 Travian Malaysia iaitu ts2.travian.com.my akan bermula pada hari Rabu bersamaan 14 November 2012 pada jam 20:00

Pra-pendaftaran boleh dibuat pada Isnin 12 November 2012. MY2 adalah versi T4