kepada pemain-pemain yang dikasihi,

Bagi memberi penghargaan kepada pemain-pemain veteran atau yang telah lama menyokong Travian, sukacitanya dimaklumkan bahawa sebuah pingat khas akan diberikan kepada pemain yang terlibat.

Disebabkan pemain-pemain veteran dikesan melalui email, dukacitanya dimaklumkan bahawa pemain lama yang sentiasa mendaftar dengan email yang sama sahaja yang akan menerima pingat ini.

Pingat Veteran hanya boleh diaktifkan dengan Pendaftaran Baru. Ia tidak boleh diaktifkan dengan akaun sedia-ada.

Penerima pingat ini akan menerima maklumat berkaitan pingat melalui email.

Tulus Ikhlas
Pasukan Travian