Pelayan My3 Travian Malaysia iaitu ts3.travian.com.my akan bermula pada hari Jumaat bersamaan 1 Februari 2013 pada jam 20:00

Pra-pendaftaran boleh dibuat pada Rabu 30 Januari 2013. MY3 adalah versi T4