Sukacitanya dimaklumkan pingat Pertandingan Travian 2012 yang baru berlalu telah diaktifkan.

Setiap pemain yang berjaya menghabiskan Pertandingan Akhir 2012 akan menerima pingat penyertaan. Pemain yang menduduki 10 terbaik bagi kategori populasi, pembela dan penyerang serta setiap pemain yang memiliki Kampung Keajaiban Dunia akan menerima pingat khas berdasarkan pencapaian mereka.

Pingat yang dianugerahkan hanya boleh diaktifkan dengan akaun TRAVIAN 4 yang baru dibuat dengan alamat e-mel yang digunakan bagi akaun di Pertandingan tersebut.

Pingat boleh didapati di bahagian Profil pemain di akaun anda.

Tulus Ikhlas
Adam