Pelayan My4 Travian Malaysia iaitu ts4.travian.com.my akan bermula pada hari Rabu bersamaan 17 April 2013 pada jam 20:00

Pra-pendaftaran boleh dibuat pada Isnin 15 April 2013. MY4 adalah versi T4.2

Keterangan berkaitan versi T4.2 boleh diperolehi di sini