T4:
Artifak = 111 hari
WW = sebaik sahaja permainan bermula
Pelan pembinaan = 222 hari


T4 Speed (3x):
Artifak = 40 hari
WW = sebaik sahaja permainan bermula
Pelan pembinaan = 83.33 hari