Pelayan My5 Travian Malaysia iaitu ts5.travian.com.my akan bermula pada hari Jumaat bersamaan 19 Julai 2013 pada jam 20:00

Pra-pendaftaran boleh dibuat pada Rabu 17 Julai 2013. MY5 adalah versi T4.2