Changelog & Rollout of Game release untuk Travian Legends
Release Smallhorn-10.6 #2544

Versi:
Scattered Empire dan versi normal

Bugfixes:
TRAIVBXXIV-2449 Senarai Serbuan: Memindahkan senarai dari satu kampung ke kampung yang lain menyebabkan pemadaman senarai -> dibaiki
TRAIVBXXIV-2450 Pakar Pembinaan: Masa menunggu pakar pembinaan tidak dikemaskini apabila pembinaan disiapkan serta-merta -> dibaiki


Status:
diluluskan oleh QA


Rollout:
*dengan downtime selama lebih kurang ~15 minutes


Tarikh

~ masa mula (GMT+8)

new daily quest system activated

AU, HK, ID, IN, JP, MY, TH, TW, VN

23.02.2016

~17:00 (5 p.m)