ID Limit
Ciri-ciri
TRAIVBXXIV-3753 Pencarian harian "menyumbang kepada bonus perikatan" telah disemak supaya jumlah sumbangan yang perlu meningkat dengan jumlah kampung yang anda miliki.
TRAIVBXXIV-3784 Suatu perubahan telah dibuat kepada teks pemerihalan di tempat tinggal dan istana untuk mencerminkan tujuan sebenar bangunan.
TRAIVBXXIV-3685 Suatu keterangan kini ditunjukkan untuk perlindungan tolak RoA supaya petua ini adalah berguna.
TRAIVBXXIV-3776 Kes tepi telah diperbaiki supaya pembina utama tidak lagi masuk campur dengannya.
TRAIVBXXIV-3777 Faktor kelajuan pelayan sekarang ditambah untuk membaiki perangkap supaya memerangkap pembaikan dengan lebih cepat pada pelayan kelajuan.
TRAIVBXXIV-3778 Mekanik petua alat yang sama kini digunakan untuk lembah terabai seperti di kampung dan oasis supaya ketekalan ditunjukkan di akhir dunia permainan.
TRAIVBXXIV-3779 Butang pertukaran sekarang dilumpuh secara tampak apabila tiada tanaman percuma untuk mencegah pemain daripada rasa tertipu.
TRAIVBXXIV-3780 Teks "tunjuk lebih" telah diubah kepada "tunjuk kurang", di mana wajar, untuk mencerminkan interaksi sebenar.

Pepijat yang telah dibaiki
TRAIVBXXIV-3745 Bonus RoA Perikatan: Bebuih adalah tidak sejajar dengan tahap penunjuk nod.
TRAIVBXXIV-3720 Pembina utama: Tiada indikasi bahawa bangunan sedang dibina semasa ia ditingkatkan ke tahap maksimum.
TRAIVBXXIV-3711 Smithy: Butang memperbaiki tidak dikemas kini kepada keadaan lumpuh jika terdapat sumber yang tidak mencukupi.
TRAIVBXXIV-3752 Warna wilayah telah diubah supaya sekarang ia mempunyai sempadan yang boleh dibezakan.
TRAIVBXXIV-3725 Natar: Tiada laporan diterima semasa diserang selepas menduduki zon maut kelabu
TRAIVBXXIV-3817 Academy/Smithy: Pemasa penyelidikan telah dikeluarkan.