Kepada permain-permain,

Sila rujuk kepada http://help.travian.com/index.php?type=faq&mod=380 untuk dapatkan maklumat yang selanjutnya.

Terima kasih.

Travian support,
Lex